Контактирајте нас
Телефон: 011/ 2330-244 Фаx: 011/ 2340-370

О НАМА

ЕЛКОНТ ИНЖЕЊЕРИНГ је основан 1991 године у Београду и од оснивања се бави уско стручним пословима техничког испитивања и контролисања свих врста лифтова, покретних стаза и степеница (ескалатора) и осталих сличних производа за вертикални и коси транспорт.

Данас је Елконт Инжењеринг акредитована организација која послује са више стотина клијената у Србији и Црној Гори и активни члан Института за стандардизацију Србије.

Више о томе »

КОНТРОЛНО ТЕЛО

Контролно тело пружа услуге контролисања производа вертикалног и косог транспорта који су наведени у обиму акредитације.

Ови производи подлежу периодичном контролисању, најмање једном годишње,па је обавеза свих имаоца и/или корисника ових производа да обезбеде контролисање у предвиђеном року и испуне своју законску обавезу.

Више о томе »

СЕРТИФИКАЦИОНО ТЕЛО

Елконт Инжењеринг-Сертификационо тело од 2005. године пружа услуге сертификације производа за вертикални транспорт.

Сваки захтев за сертификацију поднет Сертификационом телу ће бити размотрен у кратком року,а клијент ће бити информисан о могућностима и роковима за спровођење поступка сертификације.

За све издате сертификате Сертификационо тело води регистар издатих сертификата

Више о томе »